Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 237
This week 957
This month 3229
Since 10-2008 1483919

Blijven - Оставаться - Остаться
Het werkwoord 'blijven'.

 

 

 

-   imperfectief   perfectief
         
Infinitief   Инфинитив   Инфинитив

te blijven

  оставаться   остаться
         
Tegenwoordige tijd   Настоящее время   Настоящее время
ik blijf   остаюсь   -
jij blijft   остаёшься   -
hij / zij/ het blijft   остаётся   -
wij blijven   остаёмся   -
jullie blijven   остаётесь   -
zij blijven   остаются   -
         
Verleden tijd   Прошедшее время   Прошедшее время
bleef / gebleven m. оставался   остался
bleef / gebleven v. оставалась   осталась
bleef / gebleven o. оставалось   осталось
bleven / gebleven m.v. оставались   остались
         
Toekomende tijd   Будущее время   Будущее время
ik zal blijven   буду оставаться   останусь
jij zal blijven   будешь оставаться   останешься
hij / zij / het zal blijven   будет оставаться   останется
wij zullen blijven   будем оставаться   останемся
jullie zullen blijven   будете оставаться   останетесь
zij zullen blijven   будут оставаться   останутся
         
Voorwaardelijke wijs   Условное
наклонение
  Условное
наклонение
zou blijven m. оставался бы   остался бы
zou blijven v. оставалась бы   осталась бы
zou blijven o. оставалось бы   осталось бы
zouden blijven m.v. оставались бы   остались бы
         
Gebiedende wijs   Повелительное
наклонение
  Повелительное
наклонение
blijf! e.v. оставайся!   останься!
blijft! m.v. оставайтесь!   останьтесь!
         
Deelwoorden   Причастие   Причастие
de blijvende ......
(tegenwoordig actief deelwoord)
  остающийся    
de gebleven......
(verleden actief deelwoord)
  остававшийся   оставшийся
         
Gerundium   Герундий   Герундий
al blijvende   оставаясь   оставшись

 
Quote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail