Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 78
This week 232
This month 414
Since 10-2008 1816897

Onbepaalde voornaamwoorden - Неопределённые местоимения
Het Russisch heeft twee vormen van de onbepaalde voornaamwoorden. Het ene onbepaalde voornaamwoord is geheel onbepaald, het ander is toch een beetje bepaald. Dit kan het beste uitgelegd worden aan de hand van concrete voorbeelden.

 

Ik heb iemand gezien - Я видел кого-то
Ik heb iets gevonden - Я нашёл что-то
Ik ga ergens heen - Я иду куда-то

 

In deze 3 zinnen is het onbepaald wie ik gezien heb, wat ik gevonden heb en waar ik heen ga. Het is echter bepaald dat ik iemand gezien heb, dat ik iets gevonden heb en dat ik ergens heen ga. In zulke gevallen gebruikt het Russisch de constrcutie met -то.

 

Als er sprake is van volledige onbepaaldheid gebruikt het Russisch de constructie met -нибудь. In de volgende zinnen is het niet onbepaald wie er gezien is, wat er gevonden is en waar je heen gaat, het is onbepaald óf er iemand gezien is, of er iets gevonden is en of je ergens heen gaat.

 

Heb je iemand gezien? - Ты видел кого-нибудь?
Heb je iets gevonden? - Ты нашёл что-нибудь?
Ga je ergens heen? Ты идёшь куда-нибудь?

 

De constructie met -то zal dus vooral gebruikt worden voor bevestigende zinnen, de constructie met -нибудь vooral voor vraagzinnen en voorwaardelijke zinnen.

 

Ik heb iemand gezien. ----> кто-то
Heb je iemand gezien? ----> кто-нибудь
Als ik iemand zie. ----> кто-нибудь

 

 

iemand   кто-то кто-нибудь
iets что-то что-нибудь
ergens где-то где-нибудь
ooit когда-то когда-нибудь
om de een of andere reden почему-то почему-нибудь
op de een of andere manier как-то как-нибудь
ergens heen   куда-то куда-нибудь
ergens vandaan   откуда-то откуда-нибудь
ergens voor   зачем-то зачем-нибудь
iemands чей-то чей-нибудь
welke который-то который-нибудь
de een of andere hoeveelheid сколько-то сколько-нибудь

het een of ander

какой-то какой-нибудьQuote of the day

 

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Когда ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит на тебя. "
- Friedrich Nietzsche / Фридрих Ницше -
(1844-1900)

Advertise with us

Contact us
E-mail