Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 63
This week 63
This month 4128
Since 10-2008 1438208

Wachten - Ждать - Подождать
 

Het werkwoord 'wachten' .

 


-   imperfectief   perfectief
         
Infinitief   Инфинитив   Инфинитив

te wachten

  ждать   подождать
         
Tegenwoordige tijd   Настоящее время   Настоящее время
ik wacht   жду   -
jij wacht   ждёшь   -
hij / zij/ het wacht   ждёт   -
wij wachten   ждём   -
jullie wachten   ждёте   -
zij wachten   ждут   -
         
Verleden tijd   Прошедшее время   Прошедшее время
wachtte / gewacht m. ждал   подождал
wachtte / gewacht v. ждала   подождала
wachtte / gewacht o. ждало   подождало
wachtten / gewacht m.v. ждали   подождали
         
Toekomende tijd   Будущее время   Будущее время
ik zal wachten   буду ждать   подожду
jij zal wachten   будешь ждать   подождёшь
hij / zij / het zal wachten   будет ждать   подождёт
wij zullen wachten   будем ждать   подождём
jullie zullen wachten   будете ждать   подождёте
zij zullen wachten   будут ждать   подождут
         
Voorwaardelijke wijs   Условное
наклонение
  Условное
наклонение
zou wachten m. ждал бы   подождал бы
zou wachten v. ждала бы   подождала бы
zou wachten o. ждало бы   подождало бы
zouden wachten m.v. ждали бы   подождали бы
         
Gebiedende wijs   Повелительное
наклонение
  Повелительное
наклонение
wacht! e.v. жди!   подожди!
wacht! m.v. ждите!   подождите!
         
Deelwoorden   Причастие   Причастие
de wachtende ......
(tegenwoordig actief deelwoord)
  ждущий    
de gewacht hebbende......
(verleden actief deelwoord)
  ждавший   подождавший
         
Gerundium   Герундий   Герундий
al wachtende   ждавши   подождав

 
Quote of the day

 

"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij.
Свобода неделима: если хотя бы один человек порабощен, все не свободны. "
- John F. Kennedy / Джон Фицджеральд Кеннеди -
(1917-1963)

Advertise with us

Contact us
E-mail