Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 194
This week 914
This month 3186
Since 10-2008 1483876

Zingen - Петь - Спеть
Het werkwoord 'zingen'.

 

    imperfectief   perfectief

Infinitief

  петь   спеть
         
TT 1 ev пою   -
TT 2 ev поёшь   -
TT 3 ev поет   -
TT 1 mv поём   -
TT 2 mv поёте   -
TT 3 mv поют   -
         
VT man. пел   спел
VT vr. пела   спела
VT onz. пело   спело
VT mv пели   спели
         
Cond. man. пел бы   спел бы
Cond. vr. пела бы   спела бы
Cond. onz. пело бы   спело бы
Cond. mv пели бы   спели бы
         
Fut. 1 ev буду петь   спою
Fut. 2 ev будешь петь   споёшь
Fut. 3 ev будет петь   споет
Fut. 1 mv будем петь   споём
Fut. 2 mv будете петь   споёте
Fut. 3 mv будут петь   споют
         
Imp. ev пой   спой
Imp. mv пойте   спойте
         
Gerundium   пев   спев
         
TAD man. поющий    
  vr. поющая    
  onz. поющее    
  mv поющие    
         
TPD man. поемый    
  vr. поемая    
  onz. поемое    
  mv поемые    
         
VAD man. певший   спевший
  vr. певшая   спевшая
  onz. певшее   спевшее
  mv певшие   спевшие
         
VPD man. петый   спетый
  vr. петая   спетая
  onz. петое   спетое
  mv петые   спетые
         
VPD   пет   спет
(korte vorm)   пета   спета
    пето   спето
    петы   спетыQuote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail