Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 176
This week 1114
This month 1918
Since 10-2008 1750270

Berekeningen - Вычисления
 

optellen складывать - сложить
twee plus drie is vijf два плюс три равняется пяти
zestien plus acht is vierentwintig шестнадцать плюс восемь равняется двадцать четырём
   
aftrekken вычитать - вычесть
vijf min drie is twee пять минус три равняется двум
vierentwintig min acht is zestien двадцать четыре минус восемь равняется шестнадцати
   
vermenigvuldigen умножать - умножить
twee keer zes is twaalf два умножить на шесть равняется двенадцати
twee keer vier is acht два умножить на четыре равняется восьми
   
delen делить - разделить
twaalf gedeeld door twee is zes двенадцать разделить на два равняется шести
acht gedeeld door twee is vier восемь разделить на два равняется четырём
   
tot een macht verheffen возводить - возвести в степень
vier tot de tweede macht is zestien
(vier in het kwadraat is zestien)
четыре в квадрате равняется шестнадцати
twee tot de derde macht is acht два возвести в третьей степени равняется восьми
   
worteltrekken находить - найти корень
de vierkantswortel van zestien is vier квадратный корень из шестнадцати равняется четырём
de derdemachtswortel van acht is twee кубический корень из восьми равняется двум

 

 
Quote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail