Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 30
This week 1023
This month 348
Since 10-2008 1795430

Bijbelverhalen - Истории Библии
 

 

 

de Schepping Сотворение мира
Adam en Eva Адам и Ева
de Zondeval Грехопадение
Kaïn en Abel Каин и Авель
de Toren van Babel Вавилонская Башня
de Zondvloed Всемирный Потоп
Abram Verlaat zijn Geboorteland Выход Аврама из Ура Халдейского
Sodom and Gomorra Содом и Гоморра
Hagar en Ismaël Агарь и Измаил
De Opdracht om Isaäk te Offeren Жертвоприношение Исаака
Jakob en Esau Иаков и Исав
Jakobs Ladder Лестница Иакова
Jakobs Gevecht met de Engel Борьба Иакова с Ангелом
Jozef als Slaaf Verkocht aan de Egyptenaren Иосифа Продали в Рабство Египтянам
De Schenker en de Bakker Виночерпий и Пекарь
De Dromen van de Farao Сны Фараона
Mozes in een Rieten Mandje op de Nijl Моисей в тростниковой корзине на Ниле
De Brandende Braamstruik Неопалимая Купина
De Tien Plagen van Egypte Десять Казней Египетских
de Uittocht uit Egypte Исход из Египта
De Doortocht door de Rode Zee Переход через Красное Море
de Tien Geboden Десять Заповедей
Het Gouden Kalf Золотой Телец
Het Verslag van de Verspieders Отчёт Разведчиков
Bileam en de Ezel Валаам и Осёл
de Val van Jericho Падение Иерихона
Simson en Delila Самсон и Далила
Boaz en Ruth Вооз и Руфь
David en Goliath Давид и Голиаф
Daniël in de Leeuwenkuil Даниил во Рву со Львами
Jona in de Vis Иона во Чреве Китовом
de Geboorte van Jezus Рождество Христово
de Wijzen uit het Oosten Три Царя
De Kindermoord van Bethlehem Избиение Младенцев
de Verzoeking in de Woestijn Искушение Христа в Пустыне
de Bergrede Нагорная Проповедь
de Parabel van de Zaaier Притча о Сеятеле
de Parabel van het Verloren Schaap Притча о Заблудившейся Овце
de Parabel van de Verloren Zoon Притча о Блудном Сыне
de Parabel van de Barmhartige Samaritaan Притча о Добром Самарянине
De Wonderbaarlijke Spijziging Насыщение Народа Семью Хлебами
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Кто без греха, пусть первым бросит камень.
de Intocht van Jezus in Jeruzalem Вход Иисуса в Иерусалим
Het Laatste Avondmaal Тайная Вечеря
de Kruisiging van Jezus Распятие Христово
de Opstanding van Jezus Воскресение Иисуса Христа
De Emmaüsgangers Встреча на пути в Эммаус
Het Zendingsbevel Великое Поручение Апостолам
de Hemelvaart van Jezus Вознесение Господне
Het Laatste Oordeel Страшный Суд

 

 
Quote of the day

 

" Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistiek.
Есть три разновидности лжи: ложь, гнусная ложь и статистика. "
- Benjamin Disraeli / Бенджамин Дизраэли -
(1804-1881)

Advertise with us

Contact us
E-mail