Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 159
This week 500
This month 7062
Since 10-2008 1671214

Geloof - Вера
 

 

levensbeschouwing мировоззрение
levensbeschouwelijk мировоззренческий
geloof вера
ongeloof неверие
afgeloof идолопоклонство
bijgeloof суеверие
religie /
godsdienst
религия
wereldreligie /
wereldgodsdienst
мировая религия
monotheïsme монотеизм /
единобожие
polytheïsme политеизм /
многобожие
atheïsme атеизм /
безбожие
pantheïsme пантеизм
animisme анимизм
sekte секта
bidden молиться - помолиться
gebed молитва
aanbidden поклоняться - поклониться
aanbidding поклонение
god бог
godin богиня
oppergod верховный бог
halfgod полубог
afgod идол
godheid божество
goddelijk божественный
geestelijkheid духовенство
geestelijke духовное лицо
priesterschap священство
priester жрец (heidens) /
священник (christelijk)
priesteres жрица
heilig boek /
heilige geschriften
священные писания
ritueel (zn) /
rite
обряд /
ритуал
ritueel (bn) обрядовный /
ритуальный
overgangsritueel обряд перехода
ceremonie церемония
geestelijk /
spiritueel
духовный
spiritualiteit духовность
trage vragen /
zinvragen /
levensvragen
существенные вопросы жизни
de zin van het leven смысл жизни /
смысл бытия
zingeving осмысление
wonder чудо
ziel душа
geest дух
spook привидение /
призрак
leven na de dood жизнь после смерти
hiernamaals мир иной /
на том свете /
загробная жизнь /
потусторонний мир
het eeuwige leven вечная жизнь
onsterfelijk бессмертный
onsterfelijkheid бессмертие
geloven верить - поверить
Geloof jij in ....... ? Ты веришь в .......?
Geloof jij in God ? Ты веришь в Бога?
Ik geloof in God. Я верю в Бога.
Geloof jij in wonderen? Ты веришь в чудеса?
Ik geloof in wonderen. Я верю в чудеса.
Ik geloof in.... Я верю в...
Ik geloof niet in.... Я не верю в...

 

 
Quote of the day

 

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
человечество должно положить конец войне, иначе война положит конец человечеству. "
- John F. Kennedy / Джон Фицджеральд Кеннеди -
(1917-1963)

Advertise with us

Contact us
E-mail