Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 56
This week 976
This month 56
Since 10-2008 1820783

Geloof - Вера
 

 

levensbeschouwing мировоззрение
levensbeschouwelijk мировоззренческий
geloof вера
ongeloof неверие
afgeloof идолопоклонство
bijgeloof суеверие
religie /
godsdienst
религия
wereldreligie /
wereldgodsdienst
мировая религия
monotheïsme монотеизм /
единобожие
polytheïsme политеизм /
многобожие
atheïsme атеизм /
безбожие
pantheïsme пантеизм
animisme анимизм
sekte секта
bidden молиться - помолиться
gebed молитва
aanbidden поклоняться - поклониться
aanbidding поклонение
god бог
godin богиня
oppergod верховный бог
halfgod полубог
afgod идол
godheid божество
goddelijk божественный
geestelijkheid духовенство
geestelijke духовное лицо
priesterschap священство
priester жрец (heidens) /
священник (christelijk)
priesteres жрица
heilig boek /
heilige geschriften
священные писания
ritueel (zn) /
rite
обряд /
ритуал
ritueel (bn) обрядовный /
ритуальный
overgangsritueel обряд перехода
ceremonie церемония
geestelijk /
spiritueel
духовный
spiritualiteit духовность
trage vragen /
zinvragen /
levensvragen
существенные вопросы жизни
de zin van het leven смысл жизни /
смысл бытия
zingeving осмысление
wonder чудо
ziel душа
geest дух
spook привидение /
призрак
leven na de dood жизнь после смерти
hiernamaals мир иной /
на том свете /
загробная жизнь /
потусторонний мир
het eeuwige leven вечная жизнь
onsterfelijk бессмертный
onsterfelijkheid бессмертие
geloven верить - поверить
Geloof jij in ....... ? Ты веришь в .......?
Geloof jij in God ? Ты веришь в Бога?
Ik geloof in God. Я верю в Бога.
Geloof jij in wonderen? Ты веришь в чудеса?
Ik geloof in wonderen. Я верю в чудеса.
Ik geloof in.... Я верю в...
Ik geloof niet in.... Я не верю в...

 

 
Quote of the day

 

"Ik denk, dus ik ben.
Мыслю, следовательно существую "
- René Descartes Рене Декарт -
(1596-1650)

Advertise with us

Contact us
E-mail