Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 187
This week 1125
This month 1929
Since 10-2008 1750281

Journalistiek - Журналистика
 

 

journalist журналист
redactie редакция
hoofdredacteur главный редактор
redacteur редактор
krant газета
tijdschrift журнал
televisie телевидение
artikel статья
nieuwsbericht новость, весть
nieuwsgaring сбор информации
column фельетон
deadline предельный срок
pers пресса, печать
persbericht сообщение печати
persbureau агенство печати
correspondent корреспондент
interview интервью

 

 

 
Quote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail