Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 126
This week 1064
This month 1868
Since 10-2008 1750220

Kunstsoorten - Художественные формы
schilderkunst живопись
schilderij картина
schilder художник, живописец
schilderen писать - написать
beeldhouwkunst скульптура, ваяние
beeldhouwer скульптор, ваятель
beeld фигура, статуя, памятник
beeldhouwen быть скульптором
film фильм
filmmaker кинорежиссёр
filmen снять фильм
dans танец
danser танцор
dansen танцевать - потанцевать
muziek музыка
muzikant музыкант
theater театр
acteur актёр
opera опера
literatuur литература
schrijver писатель
schrijven писать - написать
gedicht стихотворение
dichter поэт
poëzie поэзия
fotografie фотография
fotograaf фотограф
foto фотография
fotograferen фотографировать - сфотографировать
tekening рисунок
tekenaar рисовальщик
tekenen рисовать - нарисоватьQuote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail