Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 170
This week 450
This month 4515
Since 10-2008 1438595

Politieke stromingen - Политические движения
links левый
rechts правый
progressief прогрессивный
conservatief консервативный
gematigd умеренный
radicalisme радикализм
radicaal (bijvoeglijk naamwoord) радикальный
radicaal (persoon) радикал
extremisme экстремизм
extreem экстремистский
extremist экстремист
liberalisme либерализм
liberaal (bijvoeglijk naamwoord) либеральный
liberaal (persoon) либерал
libertarisme либертарианство
libertaristisch либертарианский
libertariër либертарианец
christen-democratie христианская-демократия
christendemocratisch христианско-демократический
christendemocraat христианский демократ
democratie демократия
democratisch демократический
democraat демократ
pragmatisme прагматизм
pragmatisch прагматический
pragmatist прагматист
kapitalisme капитализм
kapitalistisch капиталистический
kapitalist капиталист
anarchisme анархизм
anarchistisch анархистский
anarchist анархист
marxisme марксизм
marxistisch марксистский
marxist марксист
socialisme социализм
socialistisch социалистический
socialist социалист
communisme коммунизм
communistisch коммунистический
communist коммунист
patriottisme патриотизм
patriottisch патриотический
patriot патриот
nationalisme национализм
nationalistisch националист
nationalist националистический
separatisme сепаратизм
separatistisch сепаратистский
separist сепаратист
fascisme фашизм
fascistisch фашистский
fascist фашист
nationaal-socialisme национал-социализм
nationaal-socialistisch национал-социалистический
nazi нацист
pacifisme пацифизм
pacifistich пацифистский
pacifist пацифист
ecologisme экологизм
ecologistisch экологический
ecologist экологистQuote of the day

 

"We liggen allemaal in de goot, maar sommigen met hun blik op de sterren gericht.
Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрит на звёзды "
- Oscar Wilde / Оскар Уайльд -
(1854-1900)

Advertise with us

Contact us
E-mail