Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 163
This week 1101
This month 1905
Since 10-2008 1750257

Protestantisme - Протестантизм
 

protestants протестантский
protestant протестант
Reformatie Реформация
kerkhervormer реформатор церкви
beeldenstorm иконоборчество /
иконоклазм
dominee пастор
Johannes Calvijn Жан Кальвин
calvinisme кальвинизм
calvinist кальвинист
Maarten Luther Мартин Лютер
de 95 stellingen 95 тезисов
lutheranisme лютеранство
luthers лютеранский
lutheraan лютеранин
gereformeerd реформатский
hervormd реформатский
de Heidelbergse Catechismus Гейдельбергский Катехизис
evangelisch christendom евангелистское христианство
evangelisch евангелистский
pinksterbeweging пятидесятники
de Anglicaanse Kerk Церковь Англии
remonstrantisme арминианизм
baptisme баптизм
baptist баптист
anabaptisme анабаптизм
anabaptist анабаптист
mormoon мормон
Religieus Genootschap der Vrienden /
Quakers
Религиозное Общество Друзей /
Квакеры
Amish Амиши

 

 

 
Quote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail