Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 32
This week 1073
This month 6092
Since 10-2008 1486782

Telwoorden - Числа
 

0 ноль
1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 двадцать один  
22 двадцать два  
23 двадцать три  
24 двадцать четыре  
25 двадцать пять  
26 двадцать шесть  
27 двадцать семь  
28 двадцать восемь  
29 двадцать девять  
30 тридцать
31 тридцать один  
32 тридцать два  
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто
101 сто один  
122 сто двадцать два  
200 двести
300 триста
400 четыреста
500 пятьсот
600 шестьсот
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот
1000 тысяча
1001 тысяча один  
1243 тысяча двести сорок три  
2000 две тысячи
3000 три тысячи  
4000 четыре тысячи  
5000 пять тысячи  
6000 шесть тысячи  
7000 семь тысячи  
8000 восемь тысячи  
9000 девять тысячи  
10.000 десять тысячи  
100.000 сто тысяч  
1000.000 миллион
1000.000.000 миллиард

 

 
Quote of the day

 

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
Границы моего языка означают границы моего мира. "
- Ludwig Wittgenstein / Людвиг Витгенштейн -
(1889-1951)

Advertise with us

Contact us
E-mail