Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 246
This week 966
This month 3238
Since 10-2008 1483928

De letter Ъ 

 Щ <----- Vorige letter | Ъ | Volgende letter -----> Ы 

 

 

 

De Ъ is de 28e letter van het Russische alfabet.

 

Hoofdletter Kleine letter
Ъ ъ

 

 

Luister naar de uitspraak van deze letter.

 

Namen
Deze letter wordt твёрдый знак of еръ (tvjordyj znak of er') genoemd. Твёрдый знак is de nieuwe naam, еръ is een oude naam. In het Nederlands heet deze letter het harde teken.


Uitspraak, transliteratie en transscriptie
De letter Ъ heeft geen uitspraak. Deze letter dient om aan te geven dat de voorgaande klank hard is.
De transliteratie van Ъ is “.
De transscriptie van Ъ is afwezig.

 

Oorsprong en uiterlijk
De Russische letter Ъ is een valse vriend. Hij ziet er uit als onze kleine letter b met bovenaan een haakje dat naar links wijst. De oorsprong van deze letter is niet bekend.

 

 

Telefoonalfabet
In het Russische telefoonalfabet wordt gewoon de naam van de letter, твёрдый знак (tvjordij znak) gebruikt om de letter Ъ mee aan te duiden.

 

 

Belangrijke woorden met de letter Ъ

объект ob-jekt object
подъём pod-jom beklimming, toename, groei
съезд s'-jezd afdaling
объезд ob-jezd omrijden
объём ab-jom omvang, volume

 

Verschillende lettertypen

Calibri

Ъъ

Calibri cursief

Ъъ

Times New Roman

Ъъ

Mistral

Ъъ

Monotype Corsiva

Ъъ

Segoe Print

Ъъ

Comic Sans MS

Ъъ

Century Gothic

Ъъ

 

 

 

 
Quote of the day

 

"Bestaat er iets mooiers voor een volk dan de taal van zijn voorvaderen?
что может быть прекраснее для народа чем язык его предков? "
- Johann Gottfried Herder / Иоганн Готфрид Гердер -
(1744-1803)

Advertise with us

Contact us
E-mail