Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 49
This week 203
This month 385
Since 10-2008 1816868

Anna Karenina
  


Лев Толстой
Анна Каренина

Часть первая
Глава первая

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

 

 

Lev Tolstoj
Anna Karenina

Deel 1
Hoofdstuk 1

Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, maar ieder ongelukkig gezin is op zijn eigen manier ongelukkig.
Alles liep in het honderd ten huize van de Oblonski's. De vrouw des huizes was er achter gekomen dat haar man een verhouding had met de tot voor kort bij hen wonende Franse gouvernante en had haar man laten weten dat ze niet langer met hem onder één dak kon leven. Deze toestand duurde nu al drie dagen en de pijnlijkheid van de situatie deed zich voelen bij de beide echtelieden zelf, bij alle leden van het gezin en bij het huispersoneel. Alle leden van gezin en personeel hadden het gevoel dat hun samenzijn van iedere diepere betekenis ontdaan was en dat een groep mensen die elkaar toevalligerwijze trof in de één of andere herberg meer met elkaar gemeen had dan zij, gezinsleden en huispersoneel van de Oblonski's. De vrouw des huizes had zich in haar vertrekken teruggetrokken. Haar man was voor de derde dag van huis. De kinderen liepen verweesd door het huis. De Engelse gouvernante kibbelde met de huishoudster en schreef een briefje aan een vriendin waarin zij haar om hulp verzocht bij het vinden van een nieuwe baan. De kok had een dag eerder de deur al definitief achter zicht dichtgetrokken, tijdens etenstijd. De keukenmeid en de koetsier hadden om uitbetaling van hun laatste loon gevraagd.

 

 

 

 
Quote of the day

 

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Когда ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит на тебя. "
- Friedrich Nietzsche / Фридрих Ницше -
(1844-1900)

Advertise with us

Contact us
E-mail