Agenda en uitgaanstips


Lees verder...

Onze visitors

Today 54
This week 508
This month 234
Since 10-2008 1830381

Vaders en zonen
 

 Иван Сергеевич Тургенев
Отцы и дети
 
— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.
— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.
— Да, это заметно. Долго он у нас прогостит?
— Как придется.
Павел Петрович повел усами. — Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.
— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?
— Сделай одолжение, племянничек.
— Он нигилист.
— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.
— Он нигилист, — повторил Аркадий.
— Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает?
— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович.
— Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий.
— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.
— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.
— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.
— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.
— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя.

 

Ivan Sergejevitsj Toergenjev
Vaders en zonen
 
— Waar is toch die nieuwe vriend van je? — vroeg hij aan Arkadij.
— Hij is van huis; hij staat meestal vroeg op en gaat dan ergens zijn benen strekken. Het voornaamste is dat je geen aandacht aan hem hoeft te schenken: Hij houdt niet van plechtigheden.
— Ja, dat was me al opgevallen. . Hoe lang zal hij bij ons te gast zijn?
— Zo lang als nodig is.
Pavel Petrovitsj bewoog zijn snor. — Maar wat is die meneer Bazarov nu eigenlijk voor iets? — vroeg hij met een zeker vertoon.
— Wat Bazarov voor iets is? — Arkadij grijnsde. — Zal ik jou eens vertellen, oompje, wat hij nu eigenlijk is?
— Heel graag, neeflief.
— Hij is een nihilist.
— Een wat? — vroeg Nikolaj Petrovitsj, terwijl het mes dat Pavel Petrovitsj in handen had in de lucht tot stilstand kwam met een klontje boter balancerend op het puntje.
— Hij is een nihilist, — herhaalde Arkadij.
— Nihilist, — sprak Nikolaj Petrovitsj. — Dat komt van het Latijnse woord nihil, niets, als ik het goed begrepen heb; met dat woord bedoelt men iemand die niets zomaar accepteert?
— Of beter gezegd: iemand die niets respecteert — voegde Pavel Petrovitsj toe.
— Iemand die alles met een kritische blik onthaalt — corrigeerde Arkadij.
— Maar dat komt toch op hetzelfde neer? — vroeg Pavel Petrovitsj.
— Nee, dat is niet hetzelfde. Een nihilist is iemand die niet het hoofd buigt voor welke autoriteit dan ook, die geen enkel principe op goed geloof aanneemt, met hoeveel eerbied dat principe ook omgeven moge zijn.
— En waar mag dat goed voor zijn? — onderbrak Pavel Petrovitsj hem.
— Dat hangt van de persoon af, oompje. Voor de één is het iets goeds en voor de ander is het iets slechts.
— Aha. Ik snap het, maar het is niet mijn ding. Wij, mensen van een oudere generatie, wij geloven dat een mens zonder geloofsprincipes nog geen stap kan verzetten en nog geen ademtocht kan volbrengen.

 

 

 
Quote of the day

 

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
Когда ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит на тебя. "
- Friedrich Nietzsche / Фридрих Ницше -
(1844-1900)

Advertise with us

Contact us
E-mail